KBT & Konsult Gill Rohman AB

psykoterapi, coachning/handledning, utbildning, rådgivning 

 

Välkommen till KBT & Konsult Gill Rohman AB!

Specialist inom KBT • Schematerapi • Stress/utmattning • Coachning/Chefshandledning

KBT

Kanske går du till jobbet varje dag, lever i ett förhållande, har vänner och fritidsintressen, men upplever att tillvaron i stort, eller något i den inte fungerar och orsakar lidande eller hindrar dig från att leva så som du önskar. Det kan t ex handla om svårigheter att få saker gjorda. Det kan handla om undvikanden och rädslor som begränsar livsutrymmet. Det kan handla om stress och upplevelse av att inte räcka till, om känslor och tankar som oroar och tynger även när allt till synes verkar så bra. KBT kan ge insikter och verktyg för att hantera sådana svårigheter och bidra till ökad livskvalitet och förbättrad självkänsla.

I KBT utgår man från att tankar är bärare av känslor och handlingar. Det är inte händelserna i sig som gör oss ledsna, oroliga eller rädda, utan det sätt som vi tolkar och tänker om dem. Vårt sätt att tänka och agera är till stor del inlärt. Därför kan vi också lära oss nya sätt att tänka, eller andra sätt att förhålla oss till olika situationer och de känslor och beteenden som dessa utlöser.  Läs mer om KBT här!

Här är några problemområden där KBT har bevisad effekt som behandlingsmetod och som jag kan hjälpa dig med:

 • Negativa tankar och grubblerier
 • Ängslighet och oro
 • Nedstämdhet/depression
 • Höga prestationskrav och rädsla för att misslyckas
 • Tvång (OCD)
 • Sömnproblem
 • Ångest och panikattacker
 • Social ångest 
 • Låg självkänsla
 • Fobier
 • Stresshantering (individuellt, workshops, stressanalys, KBT/ACT och mindfulnessbaserad gruppbehandling)
 • Att leva med smärta (individuellt, KBT/ACT och mindfulnessbaserad gruppbehandling)


Schematerapi

Jag arbetar även med schematerapi, en mer djupgående KBT baserad terapiform med influenser från psykodynamisk terapi, gestaltterapi och anknytningsteori. Schematerapi fokuserar på våra känslomässiga behov och och hur dessa tillgodoses i våra relationer. Brister i bemötandet av känslomässiga behov under uppväxten gör att vi utvecklar känslomässiga sår,  s k scheman, samt mer eller mindre hjälpsamma strategier för att hantera dessa. I schematerapi ligger fokus på att förstå och bryta beteendemönster och livssammanhang som upprätthåller våra känslomässiga sår och hindrar oss från att må bra i våra relationer och i livet. Läs mer om schematerapi här!


Vem är jag?

Jag är legitimerad psykoterapeut, certifierad schematerapeut, ICF diplomerad coach och diplomerad mindfulnessinstruktör, med beteendevetenskaplig högskoleexamen som grund. Läs mer om mig här!

Jag vänder mig till både privatpersoner och arbetsgivare. Välkommen att höra av dig till mig!

Mottagning vid Hornstull på Södermalm i Stockholm. Jag tar även emot klienter via säkra digitala möten. 
Telefon: 070-3060719
Epost: info@kbtgillrohman.se