KBT & Konsult Gill Rohman AB

psykoterapi, coachning/handledning, utbildning, rådgivning 


Om mig

Psykoterapeut, coach, ledarskaps- och organisationskonsult

KBT & Konsult Gill Rohman AB ägs och drivs av mig, Gill Rohman.

Jag är legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT och certifierad schematerapeut. Jag har en beteendevetenskaplig högskoleexamen i grunden, med kommunikation och psykologi som huvudämnen. Jag är diplomerad mindfulnessinstruktör och ICF diplomerad coach och har flera påbyggnadsutbildningar i ledarskap och utveckling av individer och grupper, bl a UGL, teambuilding och storgruppsmetodik.  

Jag tar emot terapiklienter på min mottagning sedan 2012. Under de senaste sju åren har jag samtidigt arbetat ett par dagar i veckan som psykoterapeut i primärvården, med enskilda patienter samt med gruppbehandlingar inom stress, sömn och kronisk smärta. Numera delar jag min tid mellan min terapimottagning och att vara terapeut och konsult inom företagshälsovården.

Jag har arbetat som kommunikations-, ledarskaps- och organisationskonsult under stor del av mitt yrkesliv. I den rollen har jag coachat chefer och medarbetare, utbildat i kommunikativt ledarskap, gjort utredningar och analyser och lett workshops, utvecklings- och förändringsarbeten. Mitt i livet valde jag att fördjupa min kompetens om utveckling och förändring på individnivå och vidareutbildade mig till psykoterapeut. I min roll som terapeut upplever jag att jag kan göra stor nytta och bidra till individers växande och utveckling genom den kombination av kompetenser och erfarenheter som jag har. 


Sagt om Gill

"Gill är varm, lugn, inkännande och klok. Jag kände mig sedd och lyssnad på direkt vid första besöket. Hon har guidat mig till nya insikter, självförståelse och hjälpt mig att våga lita på att jag duger som jag är och kan mer än jag tror. Hon har kunnat ge motstånd när jag behövt, stått kvar och trott på mig när jag misströstat och gett mig ovärderliga verktyg för att bättre ta hand om mig."

"Gill is an excellent coach, with very good capacity to listen and to pick up on what is needed to focus on and what should be disregarded. I got a lot of practical tools to practice on between sessions, which were not only very helpful in getting insights and improving my leadership skills, they were also fun to work with. She also helped me to see that there are different ways to relate to things, that not everything needs to happen in a certain way and that not all I take responsibility and ownership for really needs to be there. She clearly helped me in diminishing my stress and becoming, in a very short time, a happier woman with more now-moments and awareness." 

"Gill har hjälpt mig att se mig själv tydligare, peppat mig och hjälpt mig få bättre självkänsla och självförtroende. Jag har fått större drivkraft att förändra – det ligger högre upp på priolistan nu, jag tycker att det är viktigt och att jag är värd det. Jag har utvecklats både som person, ledare och kollega."