KBT & Konsult Gill Rohman AB

psykoterapi, coachning/handledning, utbildning, rådgivning 


 

Förebygg sjukskrivning med KBT, ACT och mindfulness

Flera upplever idag svårigheter med att få livspusslet att gå ihop. Tiden räcker inte till och de upplevda kraven på att lyckas på livets alla fronter tär på orken, lusten och självkänslan. På en del arbetsplatser råder ett arbetsklimat som präglas av ständiga förändringar och högt tempo som ställer höga krav på medarbetarnas engagemang, flexibilitet och uthållighet. Ibland blir det för mycket på alla fronter. Utmattning och sjukskrivning blir ett faktum. 

Genom att erbjuda insatser på individ- eller gruppnivå utifrån KBT, ACT och mindfulness kan arbetsgivare arbeta förebyggande och fånga upp medarbetare som är på väg in i en nedåtgående spiral innan problemen hunnit växa sig alltför stora och sjukskrivning blivit ett faktum. När detta ändå skett, kan insatser på samma grund vara en viktig del i en framgångsrik rehabilitering.  

KBT som förebyggande insats kan ingå i personalvård/friskvård och erbjudas medarbetare t ex i form av: 

  • individuell stresscoaching 
  • kognitiv coaching (fokuserar på fördjupad problemlösning)
  • utbildning/workshops och rådgivning kring stresshantering och återhämtning
  • Stresshanteringsgrupper utifrån ACT och Mindfulness  
  • handledning för chefer/ledare

Workshops på temat stress och återhämtning fungerar förebyggande och ger kunskap, verktyg och tid för individuell och gemensam reflektion kring inre och yttre stressorer i arbetsvardagen och strategier för ökad eller bibehållen balans mellan aktivitet och återhämtning. 

Fördjupat stöd på individnivå är lämpligt när stressproblematiken blivit ett faktum och medarbetaren blivit eller riskerar att bli sjukskriven. 

Kontakta mig gärna för ett kostnadsfritt möte och förslag till upplägg utifrån era behov. Om mig.


KBT & Konsult Gill Rohman AB

Telefon: 070-3060719

epost: info@kbtgillrohman.se

Målsättningen är att kunna träffas inom en vecka efter kontakt. 

Företaget innehar F-skattsedel.