KBT & Konsult Gill Rohman AB

psykoterapi, coachning/handledning, utbildning, rådgivning 


Stress och utmattning

Många upplever idag svårigheter med att få livspusslet att gå ihop. Tiden räcker inte till och de upplevda kraven på
att lyckas på livets alla fronter tär på orken, lusten och självkänslan. På en del arbetsplatser råder ett arbetsklimat
som präglas av ständiga förändringar och högt tempo som ställer höga krav på medarbetarnas engagemang, flexibilitet
och uthållighet. Ibland blir det för mycket på alla fronter. Stress, utmattning och sjukskrivning blir ett faktum. 

Med hjälp av KBT, ACT (acceptance & committment therapy) och Mindfulness kan du arbeta förebyggande och hejda en nedåtgående spiral innan problemen hunnit växa sig alltför stora och sjukskrivning blivit ett faktum. När detta ändå skett, 
kan insatser på samma grund vara en viktig del i en framgångsrik rehabilitering.  

KBT som förebyggande insats kan ingå i personalvård/friskvård och erbjudas t ex i form av: 

  • individuell stresscoaching och stresshantering 
  • kognitiv coaching (fokuserar på fördjupad problemlösning)
  • utbildning/workshops och rådgivning kring stresshantering och återhämtning
  • Stresshantering i grupp utifrån ACT och Mindfulness  
  • Handledning för chefer/ledare

Workshops på temat stress och återhämtning fungerar förebyggande och ger kunskap, verktyg och tid för individuell och gemensam reflektion kring inre och yttre stressorer i arbetsvardagen och strategier för ökad eller bibehållen balans
mellan aktivitet och återhämtning. 

Fördjupat stöd på individnivå är lämpligt när stressproblematiken blivit ett faktum och du har blivit eller riskerar att bli sjukskriven. 

"När jag först kom till Gill, var det som att jag satt en halv meter ovanför stolen. Jag var så stressad och hade samtidigt
så svårt att förstå att det var just det jag var. Jag var så fast i min upplevelse av allt jag måste och borde göra och
behövde beta av på min lista. Med Gills lugna, vänliga, humoristiska och tydliga vägledning lärde jag mig att skapa bättre balans mellan "gas" och "broms" och få mer realistiska krav på mig själv. Idag fungerar mitt liv så mycket bättre och jag känner mig inte längre otillräcklig."


KBT på jobbet